Vrouwen van Nu, jij bent welkom!

Vrouwen van Nu is dé plek waar vrouwen elkaar willen ontmoeten, inspireren en samenwerken. Vrouwen van Nu is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die samen interesses willen delen, hun creativiteit willen ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. Maar ook samenwerking, innovatie, over de eigen grenzen kijken, openstaan voor andere ideeën en meningen en aandacht hebben voor elkaar, is waar Vrouwen van Nu voor staat. 

Landelijk, provinciaal en lokaal

Vrouwen van Nu - Noord Holland is onderdeel van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenorganisatie van Nederland. Landelijk telt de vereniging circa 29.000 leden en ruim 400 afdelingen. De organisatie Vrouwen van Nu manifesteert zich in plattelands- en stedelijke gebieden. De provincie Noord-Holland telt 48 afdelingen met ruim 3500 leden.
De contributie voor 2022 bedraagt € 55,50.

Vrouwen van Nu Noord-Holland opgericht: 13 juni 1935.

Samenwerkingsverbanden

Vrouwen van Nu is diep geworteld in de samenleving en werkt graag samen met andere organisaties om gezamenlijke doelen te bereiken. Zo werken wij onder andere samen met Associated Country Women of the World (ACWW), Agriterra, Women for Water Partnership, ZijActief Limburg, Nederlandse Vrouwen Raad, Rabobank Foundation (o.a. Peru Project), Akky’s Tafel, Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Zonta Nederland.

Wat doen wij?

Lokaal

Het hele jaar door worden door de afdelingen activiteiten georganiseerd voor en door leden. Naast ontspanning en gezelligheid worden initiatieven ontplooid om de lokale leefomgeving te versterken. 

Voor afdelingsbijeenkomsten worden sprekers, musici, schrijvers, etc. uitgenodigd. Veelal wordt er ingespeeld op actuele onderwerpen en activiteiten. 

De commissies, netwerken en interessegroepen zijn groepen met gelijkgestemden, denk hierbij aan tuinclubs, leesclubs, culturele clubs, fiets- en wandelclubs, kookclubs, handwerkclubs, reiscommissies en meer.

Provinciaal

 • culturele activiteiten, lezingen & workshops;
 • aandacht voor maatschappelijke thema's;
 • binnen- en buitenlandse reizen;
 • trainingen voor bestuursfuncties;
 • creatieve workshops als schilderen, textiel, tekenen, handwerken en meer;
 • uitgave Inzicht in Magazine Vrouwen van Nu.

Landelijk

 • uitgave magazine Vrouwen van Nu;
 • ledenadministratie;
 • ondersteuning provincies en afdelingen;
 • contact met de verschillende samenwerkingspartners;
 • cursussen en trainingen kader- en bestuursleden.

Social Media

Facebook

Instagram

Jaarthema

'Kunst van bewegen'. Het thema is gekozen naar aanleiding van de spookenwordgedichten o.a. uitgesproken tijdens de 4 mei herdenking op de Dam in Amsterdam. Hoe het woord en de beweging samen de juiste kracht uitstralen.

Meer over missie en doelstelling.

Contact

Wil je meer weten over Vrouwen van Nu Noord-Holland? Neem dan contact met ons op: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com