Met 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen in heel Nederland, is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gelooft dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken en laat de stem van vrouwen horen op - voor vrouwen relevante - maatschappelijke terreinen. De leden van Vrouwen van Nu zijn actieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken vrouwen die positief in het leven staan.


Wij zijn een lokale afdeling van Vrouwen van Nu en organiseren tal van activiteiten(link). We nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de vereniging biedt:
• Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
• Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
• Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
• Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
• Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
• Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
• Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
• Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
• Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)
• Voordeel in de vorm van kortingen en winacties.

Graag tot ziens!


Nieuws

Afsluiting seizoen
Op 18 april hebben we genoten van het blijspel van toneelvereniging MBSOV. De dames en heren speelden vol enthousiasme en zaten goed in hun rol. Hoewel…, zaten? Er...
Lees meer
Programma 2024-2025
Het programmaboekje voor het seizoen 2024-2025 verschijnt in augustus, maar hierbij alvast de datums. In het nieuwe programmaboekje zullen we bij iedere bijeenkomst...
Lees meer
Goede doel 2024-2025
Het Goede doel voor 2024 -2025 is voor Vrouwen van Nu Anna Paulowna het hospice Het Tweede Thuis in Westerland. Het Tweede Thuis is een warme plek. Waar een ieder...
Lees meer

Ervaringsverhalen

De Stichting Keijzer Ouderenzorg Kleine Sluis heeft ons een subsidie van €750,00 toegekend. We zijn hier erg blij mee!
Stichting Keijzer Ouderenzorg Kleine Sluis
Onze jubilarissen in de bloemetjes gezet! Van links naar rechts: Reiny Struik, 60 jaar; Roos Hoenson, 55 jaar; Jannie Brugman, 45 jaar; Carla Zeeman, 50 jaar. Niet aanwezig Truus Bultman, 50 jaar.
Onze jubilarissen