Met 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen in heel Nederland, is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gelooft dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken en laat de stem van vrouwen horen op - voor vrouwen relevante - maatschappelijke terreinen. De leden van Vrouwen van Nu zijn actieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken vrouwen die positief in het leven staan.


Wij zijn een lokale afdeling van Vrouwen van Nu en organiseren tal van activiteiten(link). We nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de vereniging biedt:
• Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
• Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
• Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
• Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
• Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
• Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
• Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
• Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
• Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)
• Voordeel in de vorm van kortingen en winacties.

Graag tot ziens!


Nieuws

Toneelavond een groot succes!
Op maandag 13 mei 2024 heeft onze toneelgroep Maskerade een geweldige uitvoering gegeven van het toneelstuk ‘Grijze pubers zijn het ergst’, geschreven door...
Lees meer

Vrijwilligersvacatures

Secretaris gezocht

Onze huidige secretaris Marjan Ott gaat volgend jaar stoppen. Wij zoeken een vervanger.

Om te weten wat deze functie inhoudt in grove lijnen nog eens een opsomming van de werkzaamheden van secretaris.
De secretaris stelt de agenda op.
De secretaris maakt tijdens de vergaderingen de notulen.
De secretaris verstuurt de agenda en notulen.
In het begin krijg je ondersteuning.

Als bestuur werken we samen en vullen we elkaar aan. Dus, ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie, neem dan contact op met onze voorzitter Joke Boon, tel.0228-516755.