Wist u dat?

                   WIST U DAT...?

Wist u dat….. het koor “Spelen d’r Wijs” is ontstaan uit hun optreden op ons 40-jarig jubileum waarop zij de oprichtings-vergadering hebben nagespeeld? Daarna hebben zij op vele kerstavonden en bejaardenmiddagen gezongen. Ook bij het45-, 50- en 60-jarig bestaan.

Wist u dat….. er in 1946 een bezoek werd gebracht aan de Maastunnel in Rotterdam, die toen nog niet zo lang in gebruik was?

Wist u dat….. op 31 maart 1948 de eerste bejaardenmiddag is georganiseerd?

 

Wist u dat….. het jaarlijkse reisje altijd werd georganiseerd in overleg met de chauffeur van de bus, genaamd Koos?

Wist u dat......er in de jaren 80 2 VIDO (Vrouwen in de Overgang) groepen draaiden binnen de afdeling?

Wist u dat….. er in 1983 een kinderkledingbeurs is georganiseerd? Ook komt er een speelgoedbeurs. We hebben dit jaren gedaan in samenwerking met de andere vrouwenorganisaties in Moordrecht.

Wist u dat….. een vrouw met pech onderweg hulp kreeg van de Wegenwacht? Wanneer de Wegenwacht ziet dat zij in Moordrecht woont, is zijn vraag of zij zich er thuis voelt en of zij lid is van de Plattelandsvrouwen.

Wist u dat….. er vroeger hard moest worden gewerkt op de boerderij? Niet alleen door de boerin, maar ook door de dochters. Zo meldde op 11 maart 1954 mevrouw van Vliet dat zij zich genoodzaakt ziet te bedanken als bestuurslid vanwege het a.s. huwelijk van haar dochter.

Wist u dat….. de afdeling Moordrecht-Gouderak tot oktober 1954 samen zijn geweest en dat daarna de beide afdelingen zelfstandig door zijn gegaan? Ook staat er op 27e maart te lezen dat: “de heren die met hun auto de oudjes naar de ouderenmiddag gebracht en gehaald hebben, schriftelijk worden bedankt”.

Wist u dat….. op 8 februari 1955 is besloten om voor het eerst een gezamenlijke avond met de landbouworganisatie te organiseren? Een groep uit Haastrecht zal een toneelstuk op voeren. Toen is ook besloten dat er een verloting zou worden gehouden om de kosten te dekken.

Wist u dat….. in de notulen van 30 januari 1956 staat: “Op de convocatie vermelden, dat kinderen beneden 16 jaar geen toegang hebben.”?

 

Wist u dat….. het koor “Spelen d’r Wijs” niet alleen heeft opgetreden voor onze afdeling maar wel 109 keer bij veel andere afdelingen van Vrouwen van Nu en bij het 60-jarig jubileum van de bond vijf keer heeft opgetreden voor 2300 vrouwen.

Wist u dat….. er ook toen al aandacht was voor “goed eten en slank blijven”? Dit was het onderwerp van de avond op 23 september 1953. De lezing is door iemand van de Voedingsraad gehouden.

Wist u dat….. er in 1953 op 3 februari een zogenoemde “slik- en sopgroep” naar Goeree Overflakkee is gegaan om te helpen de huizen schoon te maken na de watersnoodramp van 1 februari?

Wist u dat….. we sinds 1975 in “De Zespunt” bij elkaar komen? Vanaf de oprichting werden de avonden gehouden in Het Posthuis. Hierna verhuisden we naar het IJsclubgebouw. Dit werd te klein en daarna werden de avonden weer gehouden in Het Posthuis. Ook hebben we in de bovenzaal van De Zuidplas afdelingsavonden gehouden.

Wist u dat….. de leeskring is ontstaan uit een idee  van Bertha van Vliet na het volgen van een cursus georganiseerd door het Groene Kruis?

Wist u dat.…. de fietsclub al 25 jaar iedere dinsdag rondjes in Moordrecht en omgeving rijdt en zij nu zonder de Vrouwen van Nu verder gaat omdat het zo gezellig is

Wist u dat….. er ook veel kadercursussen zijn georganiseerd, waaronder: Woord Wederwoord, Sturen voor besturen en Mens – Medemens? Ook is er vanuit de groep agrarische vrouwen ooit een cursus georganiseerd waarin werd geleerd hoe de ruimtelijke ordening werkt en wat bestemmingsplannen inhouden. Ook toen al werd er gesproken over milieuverontreiniging. Alle cursisten brengen een bezoek aan het gemeentehuis.

Wist u dat….. er eens in een blad heeft gestaan: “Heeft een vrouwen­vereniging nog zin?”. Het is in het jaar 1976. Zeven punten zijn er toen benoemd:

*Eendracht maakt macht;
*Als groep ben je bereikbaar;
*Democratie van onderaf;
*Springplank naar een functie in het maatschappelijk leven;
*Door contact met andersdenkenden scherp je de geest en verrijk je jezelf;
*Ontdekken van jezelf als vrouw en
*Gezelligheid!

Wist u dat….. in de zeventiger jaren praatgroepen populair waren met onderwerpen als: opvoeden, relaties, productief zijn, de invalide mens in onze omgeving, problemen rond de sociale wetgeving, leven na de 40 (jawel!!), kinderen van 0 tot 12 jaar, leven met de dood en echtscheiding?

Wist u dat….. er in die tijd veel cursussen zijn georganiseerd, waaronder: pech onderweg, beter bewegen, poppen maken, macramé, leven met de computer (jawel!!), sieraden maken, huishouden groot en klein, boetseren en Frans?

Wist u dat..... op 26 maart 1996 de eerste bijeenkomst van de tuinclub in oprichting plaatsvond ten huize van Ria Knappstein?

Wist u dat...... het koor “Spelen d’r Wijs” alle liedjes en teksten zelf heeft bedacht? Van een stukje over Vergaderen, een Telefoonlied, tot Een reis rond de wereld, Sara, Levensloop, Op zoek naar geluk tot Diamant bij ons 60-jarig jubileum.

Wist u dat.... het vignet van de Vrouwen van Nu is ontworpen door J. Koning? 
De sterk naar boven wijzende vormen verbeelden koren en bloemen en symboliseren optimisme en vrolijkheid.

Wist u dat….. de huidige bestuursleden Renny Boon, Gerda Verhoef en Gerdien Tober het jammer vinden dat de afdeling wordt opgeheven, maar er van uitgaan een mooie avond te hebben op 18 oktober?