contact

Wij hebben ook contactleden.

Als er iemand ziek is

is er een blijde

of droevige gebeurtenis

(ook al is het midden in de vakantie)

dit graag doorgeven aan één van de contactleden.

Geeske Posthumus Smid

Sini Nijholt Lok

Alie va Veen