wandelgroep
11 steden wandelen
Culturele Com.
Excursie
Tuingroep
Tuinen bekijken en ideeën opdoen
Fietsgroep
Met elkaar fietsen bij goed weer.
Breicafé
Gezellig samen breien en of haken
Handwerkgroep
o.l.v.Mevr.T.Bijlsma, Franeker