Bezoekcommissie

De bezoekcommissie brengt een bezoekje aan leden, die langdurig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen (uiteraard alleen als de commissie hiervan in kennis is gesteld), waarvan de partner is overleden, die 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Ook brengen zij elke vijf jaar een bezoekje aan leden van 80 jaar en ouder. De commissie bestaat uit 3 leden en de zittingsduur is 6 jaar.

De bezoekcommissie bestaat uit:

  • Mia Sporrel
  • Stijn Smit
  • Hilda Kwebeman