Samen lunchen
Iedere wijk samen aan de lunch
Hospice
Collecte op de middagen
Jaarvergadering
2023
Bestuur
en Leden van 1995 en 2013