PR- commissie

De PR-commissie probeert zoveel mogelijk vrouwen in het dorp te interesseren voor onze afdeling. Wij willen graag bekendheid geven aan al onze activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd. Het elkaar ontmoeten is een groot goed binnen de afdeling. Het is gezellig en je krijgt de gelegenheid om mee te doen. Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving. De PR-vrouwen werken hier samen met het bestuur en leden graag aan mee. Het werven van nieuwe leden hoort ook bij onze gezamenlijke activiteit. Samen maken wij het verschil!

Aankondigingen van al onze activitieten worden ook geplaatst in ons dorpsblad Tusken Wâld en Wetter!

Sineke Dijkhuis en Gerri Klinkert