Leesgroep

Het programma voor het seizoen 2023- 2024 is weer rond. Onder leiding van Pier Bergsma gaan wij op vijf woensdagavonden ons koloniale verleden bespreken. Wij beperken ons om praktische reden tot Nederlands-Indië, hoewel we ook andere koloniën hadden.

  • 11 oktober Inleiding: Ons koloniale verleden in literatuur, films en exposities. Aan de orde komen o.a. Sporen van het slavernijverleden in Fryslân, Multatuli Max Havelaar, Couperus De stille kracht, Augusta de Wit Orpheus in de dessa, Eddy du Perron Het land van herkomst en David van Reibrouck Revolusi. Daarnaast enkele verfilmde boeken, huidige exposities en recente aanpassingen daarin.
  • 29 november, Hella Haasse: Heren van de thee 
  • 10 januari, Adriaan van Dis: Indische Duinen 
  • 28 februari, Hylke Speerstra: Op klompen door de dessa 
  • 20 maart, Jan Brokken: De tuinen van Buitenzorg 

Wij komen in het MFC It Maskelyn bij elkaar. 
Hebt u belangstelling om lid te worden van onze leesgroep of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met:
Sineke Dijkhuis:  sinekedvh@gmail.com of op dit nummer: 0511473365