Programmacommissie

De programmacommissie presenteert elk jaar weer een gevarieerd programma met humor, muziek, maar ook serieuze onderwerpen of een historische gebeurtenis komen aan bod. Kortom onderwerpen die boeiend en inspirerend zijn.

De afdelingsbijeenkomsten zijn zoveel mogelijk op verschillende dagen van de week, zodat iedereen de gelegenheid heeft om regelmatig te komen.
Op alle avonden zijn introducés welkom.
Tweemaal per jaar is er een "Open Avond" waarop ook onze partner van harte welkom is.
Hiervoor komt een aankondiging met een uitnodigend stukje in de regionale kranten en op flyers die in de verschillende dorpskernen worden opgehangen zodat ook andere geïnteresseerden kunnen komen.Gedurende het hele jaar wordt er een draaiboek bijgehouden van onderwerpen en ideeën, die ook door de leden worden aangedragen. Uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt door de programmacommissie en na goedkeuring van het bestuur worden de personen benaderd om een afdelingsavond te verzorgen. 
In oktober worden de voorbereidingen voor het programmaboekje gestart; het rondmaken van het programma,  adverteerders benaderen, interessegroepen vragen om kopij in te leveren, adressen en telefoonnummers controleren, informatie verzamelen vanuit het landelijk en provinciaal bestuur en passende foto's uitzoeken.
Het is elk jaar weer een leuke uitdaging om er een mooi boekje van te maken.

De programmacommissie bestaat uit 4 leden. Eén lid is ook bestuurslid, zodat de lijntjes kort blijven.