wandelen

Beste dames

In de winter wandelen we weer.

Wilt u mee wandelen laat het dan weten aan Mieke Sterrenburg of Nelie Stork. Zij verzorgen het wandelen en doen dit via een app. Geef je mobiele nummer door en je word aan de app toegevoegd en ben altijd op de hoogte.

Bij Nelie: nelie.bolhuis@gmail.com

bij Mieke: m.sterrenburg4@kpnplanet.nl

Verzamelen is altijd om  bij de Bongerd.           

Het Bestuur