Kunstgesch.
Kunstgeschiedenis
leeskring
Leeskring
koor
koor
wandelen
wandelen eens per 14 dagen
lekker eten
samen eten, ja gezellig