Leeskring
"leespret"
Cultuur
"tot lering en vermaak"
Reiscommissie
"er op uit"
Agrarische cie
"de boer op"
Tuinclub
"de Zonnehoed"
Volksdansen
"de Halse Polka"
Handwerken
"steekje los"