Bestuursleden

Hennie Veldhoen - voorzitter

Cisca Vaillant - secretaris

Klazien Scheepstra - penningmeester

Frieda van der Marel - Algemeen lid

Lineke Sikken - Algemeen Lid

Wilma de Ruysscher - Nieuwsbrieven en
Programmaboekje