Leesgroep

De leesgroep bestaat uit 7 leden, die 4 maal per seizoen bijeenkomen in een huiskamer. We hebben dan alle 11 hetzelfde boek gelezen en onder leiding van een lerares Nederlands bespreken we samen dit boek.
Het zijn altijd avonden die je verrijken en soms verrassen.
We lenen de boeken 4 weken van de bibliotheek in Gorredijk.
Een enkele keer leidt het lezen van een boek tot een uitstapje, bijvoorbeeld naar een museum.
We gaan ook wel eens als afsluiting samen uit eten.

Contactpersoon: T. Wiersma-Zeilstra, tel. 0513-465389,
e-mail:  tine.kees.wiersma@hetnet.nl