Handwerken

De handwerkgroep van Gorredijk telt 6 handwerksters.

Een keer in de 14 dagen komen wij in huiskamerverband bijeen bij Mettje Leijenaar.

Het thema van 2023 is: Kunst van het bewegen.

Wij hopen dat we de handwerkstukken weer op de laatste avond van de Vrouwen van Nu kunnen laten zien.

 

Ina Zijp en Japke Zwaga

Contactpersoon Japke Zwaga-Visser tel. 0513 462727.