Lief en Leed


De doelstelling is om namens alle leden van onze afdeling - indien gewenst - een bezoekje te brengen bij ‘lief’ of ‘leed’.
Bij ‘leed’ denken we aan een bezoekje bij iemand die langer dan veertien dagen ziek is of in een ziekenhuis of verpleeginrichting verblijft. Na opname wordt eerst een kaartje gestuurd. Ook brengen wij een bezoek na het overlijden van een lid of haar partner.
Als het gaat om ‘lief’ bezoeken wij iemand naar aanleiding van bijvoorbeeld een huwelijksjubileum. Ook gaan wij – wanneer men daar prijs op stelt - naar jarigen boven de 70 jaar.

Tenslotte verzoeken wij de leden dringend ons er van in kennis te stellen wanneer iemand lang ziek is of is opgenomen is in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Denk dus niet ”dat doet een ander wel”. Wij willen graag ons werk zo goed mogelijk doen.

Bij de contributie hebt u het bedrag voor Lief en Leed gemist. Wij verzoeken u € 5 over te maken op rekeningnummer NL64RABO0316126462 t.n.v. Vrouwen van Nu afdeling Eerbeek-Hall onder vermelding van uw naam en meisjesachternaam.

Annie en Pé