Bestuursleden.

De samenstelling van ons bestuur is als volgt:
Voorzitter:
R.Bel

Vice-Voorzitter:
A.Wichers

Secretaris:
M.Kiers

Penningmeester:
C. Ter Wal

2e penningmeester:

C.Doorten

Redactie "Ons Eigen Nieuws":

J.Fledderus


Cursuswerk:

A. Schoenmaker

 

---------------------------------------------------------