Kookgroep 1x
per 6 weken bij iemand thuis
Kunstgroep
op excursie 18-8-2022
Foto's Tuin
club 06-2022
Workshops
Zie agenda
Foto's
fietsclub 2023
Kunstgroepen
Informatie
Leesgroep
Informatie
Lange afstand
wandelen
Lunchgroep
1x per 6 weken
Tuinclub
Tuinen kijken, excursies
Wandelgroep
Iedere maandag 13.30 uur
Fietscommissie
Commissieleden
Bioscoopgroep
Filmbezoek