Kunstgroep

De foto is van het kunstuitje donderdag 18 augustus in Norg.

De expositie was van een nicht van Janny Sikkema, en heeft de naam gekregen

Voortborduren.Haar zus gaf een lezing over haar werk en leven.

Verder hebben we Foley Art bezocht, kunstwerken om Norg.