Geannuleerd
Wegens corona is het seizoen geannuleerd
Wandelen
wandelen in Donderen
Wandeldag
Donderen, 8 augustus
Haakcafé
Naai-breicafé
Fietscommissie
Dag- en avond fietstocht
Handwerkgroep
Handwerken eens per 2 weken
Commissies
Commissies en clubs
Clubs
Clubs Donderen - Bunne - Winde