Over ons

Vrouwen van NU Dirkshorn is een actieve vrouwenclub met 60 leden. In 2021 hebben we het 75 jarig jubileum gevierd van onze afdeling. In januari wordt het nieuwe programma gepresenteerd. Het programma is opgenomen in de Informatiefolder voor 2023. Het bestuur wordt door de leden gekozen voor een periode van drie jaar, daarna volgt eventueel een herverkiezing van drie jaar. Het Eendagsbestuur dat één avondbijeenkomst per jaar organiseert  wordt gevormd door andere leden. Koffieochtenden en trainingen kunnen ad hoc, als een onderwerp zich aandient, op het programma gezet worden.

Van september t/m mei is er elke derde dinsdag van de maand een bijeenkomst, waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd, of een workshop onder deskundige leiding wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn in Dorpshuis “De Kastanjeboom”, Dorpsstraat 15, 1746 AA  Dirkshorn. Soms maken we gebruik van de Protestantse Kerk aan Raadhuisstraat 5.

De Reiscommissie bestaat uit vier enthousiaste leden die het jaarlijkse uitje, andere uitstapjes, excursies, voorstellingen en bedrijfsbezoeken organiseren.              Naast deze commissie is er het open Netwerk Kunst. Zij bezoeken met belangstellende leden musea en tentoonstellingen op het gebied van kunst. Verder is er een Leeskring en een commissie Lief en Leed.

De Leden ontvangen elke maand een uitnodiging voor de komende bijeenkomst en de FLITS! Een maandelijkse nieuwsbrief met mededelingen, verslagen, plannen en nieuwtjes. Er is ook aandacht voor de landelijke en provinciale activiteiten van Vrouwen van NU, waar ieder lid zich voor kan opgeven. 

Landelijk verschijnt  vier keer per jaar het blad “Vrouwen van NU”, dat ieder lid ontvangt. Daarin is ook een katern opgenomen met provinciale, in ons geval Noord-Hollandse activiteiten.

Informatie of lid worden? Mail naar ria.hoogland@gmail.com.                                                                    Het lidmaatschap bedraagt in 2023                                 € 56,50.

Je kunt ook twee keer een bijeenkomst bezoeken om kennis te maken met Vrouwen van NU Dirkshorn. Meld je aan bij bovenstaand mailadres. Voor een kennismakingsbezoek vragen wij € 5,00 per keer.

Wil je meer weten over Vrouwen van NU in Nederland?  Bezoek dan de website  Vrouwenvannu.nl je kunt dan doorklikken naar de provinciale sites en plaatselijke afdelingen.