Breicafé

Vrouwen van Nu afdeling Diever heeft ook een breicafé.  Vanaf september tot en met april komen we iedere laatste dinsdag van de maand bijeen in de J.T. Seinenhof van 14.00 tot 16.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden bij Hillie Bartol, 0521-594019.