Contactdames

De contactdames vormen een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. Iedere contactdame heeft haar eigen wijk en in geval van ziekte of een ziekenhuisopname en ook bij overlijden worden, in overleg met het bestuur, passende maatregelen genomen.

Ook aan blijde gebeurtenissen als jubilea wordt aandacht geschonken.

In totaal zijn er 11 contactdames en 11 wijken.

Om beurten verzorgt een wijk de koffie op de afdelingsavond en ééns per jaar organiseert een wijk het programma van een afdelingsavond.