Fietsen
Op WOENSDAG middag
Creatief Café
Handwerken
Wandelen
Op woensdagochtend
Ziekenbezoek
kent u een zieke