Handwerkgroep

De handwerkgroep komt 6 x in het in het voorjaar en 6x in het najaar bijeen in een van de huiskamers van de deelnemers. Er worden werkstukjes geborduurd in zowel oude als nieuwe technieken. We gaan 1x per jaar naar de handwerktentoonstelling van de Vrouwen van Nu Gelderland,  in Vorden.

Informatie te verkrijgen bij  Thea Bouhof 0575-563813.