Jeu de Boules
Sportieve avond
Museumbezoek
Zes keer per jaar
Excursie
Kloosterboer Decorbouw
Leeskring
Samen boeken lezen en bespreken
Tuinclub
Verslagen activiteiten
Prod.Consument
Bezoek aan diverse bedrijven.
Zwemclub
Eens per week zwemmen in Opmeer
Handwerken
Allerlei handwerktechnieken beoefenen
Klaverjassen
In de Tuinmaker Middelwijck