2022-2023

Beste leden,

Terwijl wij dit voorjaar door de mooie natuur fietsen, genieten we van alle tere groen aan de bomen en fluitenkruid in de berm. Wat wonen we in een prachtig gebied!

Wat een voorrecht om de deur uit te gaan en gelijk alle kanten op te mogen.

Laten we van de zomer genieten, dan hebben we weer energie opgedaan voor de wintermaanden. Wij proberen dan te zorgen voor een beetje ontspanning met een gevarieerd programma.

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Lutske Mekkes.