Contactdames

Een van de doelen van onze vereniging is het bevorderen van het persoonlijk contact met al onze leden. Zonder de inzet van onze contactdames zou die doelstelling moeilijk haalbaar zijn.

Daarom zien we de taak van de contactdames als volgt:

-  De contactdames vormen de schakel tussen het bestuur en de leden.
-Zij brengen het bestuur op de hoogte van ernstige ziektegevallen en
 bijzondere feestelijke gebeurtenissen, waarbij leden uit hun groep
 betrokken zijn.
-Zij onderhouden het contact met nieuwe leden.
-In het voorjaar organiseren de contactdames een bijeenkomst met de
 dames uit hun wijk, waarbij de dames in een gezellige sfeer met elkaar
 suggesties voor het volgend seizoen bespreken.
 

Indien dat nodig of zinvol is, doet het bestuur een beroep op de contactdames voor hulp en advies.

Met Kerst brengen zij onze zieken een kerstkaart en ons nieuwe rode programmaboekje

Wijken met contactdames:
Almere Stad Oost:      Mettje Staal tel 036-537 84 10 
                                 Sia Lubbers tel 036-785 26 38 
Almere Stad:              Arja Kolmer tel 036-539 37 38
                   Margriet Verzantvoort tel 036-533 73 40
Almere Haven:     vacature
Almere Buiten       vacature