Wanneer
7 juli 2024 - 07:37

Programma 2024-2025

Programma 2024-2025

  Gorredijk, juni 2024   Beste Vrouwen van Nu,

Bij het maken van het nieuwe programma hebben we geprobeerd rekening te houden met het landelijke thema en een gevarieerd programma samen te stellen. Het landelijke thema 2024- 2026 is “Voortvarend Vooruit”.

Op de ‘Ontmoetingsdag’ (105 jaar Vrouwen van Nu Fryslân) is het nieuwe Provinciaal Team van Fryslân voorgesteld.

Ook dit jaar hebben we weer diverse uitstapjes op ons programma staan, evenals de workshops.

Wij hopen op een fijn seizoen, met onderlinge contacten en gezelligheid. Wij rekenen op uw medewerking, bestuur en leden moeten het samen doen.

Wij wensen alle leden met hun naasten een gezonde en zonnige zomer toe.   Namens het bestuur: Corrie, Japke, Leny, Mettje en Trijntje      

                                             1                

Bestuur:                                                                                      Mettje Leijenaar-Bosma                               voorzitter                      Schansburg 1-32, 8401 RX Gorredijk
0513-466810 of 06-22209060 
mail: mleijenaarbosma@gmail.com                                                  Corrie Bouma-Kleefstra                                secretaris 
Sparjebird 9, 8409 CK Hemrik
0516-471463 of 06-37658467
mail: oumacorrie@gmail.com  
Trijntje v d Schoot-v d Bij                     2e secretaries Jelle
Leny v d Hengel-v d Heuvel                  penningmeester
De Hoop 33, 8401 AB Gorredijk  
0513-463115 of 06-13275746
mail: lvandenhengel@zonnet.nl                 
Japke Zwaga-Visser                              algemeen bestuurslid Hofland 225, 8401 SH Gorredijk
0513-462727 of  06-21978931
mail: armjapke@outlook.com       

Buiten het bestuur:  
Cathrien Huitema                    ledenadministratie en website            06-30261468
mail: cathrienhuitema@gmail.com                                                   

                                               2

    Contactleden:  

Mettje Leijenaar-Bosma                   
Schansburg 1-32                                    466810  

Annie Kleiterp-Adema
De Helling 60                                         464214                

Marjan Berga-Martens
Nijlân 2-C                                              461783                 

Fimke Nijenhuis                        
Spinnerij 12                                           464498              

Janny Pool-Betten                     
Ra’anana 23                                          462382          

Hieke v.d Weide-v.d Sluis    
Mientewei 11                                        465308  

Sjuwkje Braam-de Lange         
Dwersfeart 22                                      461218              

Joke Wolf-Atema
Schansburg 1-12                                  571645                  

Trienke Nieuwland-Krikke    
Burg. Selhorststr. 5                               463514    

 

                                            3

Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen.  

Hieronder wordt het aanbod omschreven aan de hand van de (intrinsieke) waarde die een lid eraan kan ontlenen. Het lidmaatschap van de vereniging levert een vrouw het volgende op:

Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau  
Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)  
Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen  
Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS  
Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring  
Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerschips, ACWW en Stidoc
Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)  
Voordeel in de vorm van kortingen en winacties  

                                               4

Contributie 2025  

De contributie bedraagt voor 2025  65,00

De contributie voor 2025 wordt in januari 2025 landelijk geïnd.  

De verdeling van de contributie is als volgt: Afdeling € 33,80; provincie € 5,00 en landelijk € 26,20 (inclusief ledenblad).            

Bedanken als lid:  

Bedanken als lid bij het secretariaat van de afdeling (alleen schriftelijk) voor 30 september.

 

                                               5

 

Programma                                        2024                                   

Maandag 16 september   

Alyda Norbruis  vertelt over haar periode als topsporter, de weg naar goud en wat er gebeurt als je daarmee stopt.  

Verslag schrijfster: Tine Wiersma-Zeilstra  

Maandag 21 oktober  

Henk Dillerop, gepensioneerd rechercheur, vertelt verhalen over liefde, moord en ander ongemak binnen en buiten de gevangenismuren.  

Verslag schrijfster: Cathrien Huitema  

Maandag 18 november  

Janneke Abma-Horjus vertelt over haar reis.
Sara op de scooter naar Rome.  

Verslag schrijfster: Bea Staamer    

Maandag 16 december

Gezellige Kerstavond met zangoptreden van de SkânsVrouwen

 

                                                6    

Programma                                                 2025  

Maandag 20 januari  

Bertina v d Berg, kapsalon in Grouw, vertelt over haarwerken, pruiken en haarstukjes.  

Verslag schrijfster: Annie Blaauw  

Maandag 17 februari  

Jaarvergadering met na de pauze: stoelyoga door Rosalie de Konink  

Verslag schrijfster: Hieke van der Weide-van der Sluis  

Maandag 24 maart  

12 Wereld Vrouwen door Rob van Eck   

Verslag schrijfster: Klaske de Boer  

Maandag 14 april  

Cabaretduo “Kakmadammen” met hilarische sketches en liedjes van vroeger en nu.  

Verslag schrijfster: Bea Staamer                       

                                              7

 

                                                                                                                                                                                                                                               Reiscommissie:  

In samenwerking met de buurafdelingen:              
Langezwaag en Gersloot.

Mettje Leijenaar-Bosma                06-22209060 
Leny v d Hengel-v d Heuvel           06-13275746                                         

Ziekencommissie  

Trienke Nieuwland-Krikke                                    463514
Anneke Visser-Kleinhuis                                      851300                               

Ouderencommissie

Sjuwkje Braam-de Lange                                    463514
Hieke v.d. Weide-v.d.Sluis                                   465308

 

                                                  8   
Interessegroepen van de afdeling:
Contactpersoon                                                                              

Fietsclub:                    
“De Trochsetters”           elke dinsdag half 2 start bij Aldi.  

Handwerken:                   I. Zijp                                437978
                                      J. Zwaga-Visser                  462727                                                harmjapke@outlook.com  

Klaverjassen:                  R. Pots-Braam                    462737    

Evergreen en shantykoor:                             
“De SkânsVrouwen”         A. Blaauw                          856249                                                  yablaauw@gmail.com  

Brei en Haak café:          donderdag 13.30u (even weken)
in bibliotheek                 M. Leijenaar-Bosma          466810                                     J. Zwaga-Visser                462727  

Hebt u interesse voor één van deze groepen, neem dan contact op met bovengenoemde contactpersonen.                                                                                                                                                                                                                 
Aandachtspunt: Commissies en interessegroepen die iets kenbaar willen maken op de uitnodiging worden verzocht dit aan het begin van de maand door te geven aan het secretariaat.                                  

                                              9  

 

  Interessegroepen van de afdeling: Contactpersoon                                                                               Fietsclub:                    “De Trochsetters”           elke dinsdag half 2 start bij Aldi.   Handwerken:                   I. Zijp                                437978 J. Zwaga-Visser                 462727                                     harmjapke@outlook.com   Klaverjassen:                  R. Pots-Braam                   462737     Evergreen en shantykoor:                              “De SkânsVrouwen”         A. Blaauw                          856249                                     yablaauw@gmail.com   Brei en Haak café:          donderdag 13.30u (even weken) in bibliotheek                 M. Leijenaar-Bosma          466810                                     J. Zwaga-Visser                462727   Hebt u interesse voor één van deze groepen, neem dan contact op met bovengenoemde contactpersonen.                                                                                                                                                                                                                   Aandachtspunt: Commissies en interessegroepen die iets kenbaar willen maken op de uitnodiging worden verzocht dit aan het begin van de maand door te geven aan het secretariaat.

                                              9

 

Belangrijke data: (onder voorbehoud)   22 augustus 2024          Tennistoernooi Akkrum 23 oktober 2024            Bridgedrive Jubbega 31 oktober 2024            Handwerkdag Irnsum .. maart 2025                Int. Vrouwendag .. maart 2025                Handwerkdag Irnsum   februari t/m november   Rûntsje om’e tsjerke (20 km)                                    Kuier run it doarp (10 km) maart t/m november      Nordic Walking                                     Voor meer informatie zie de website: www.vrouwenvannu.nl   Belangrijk:   Inloggen voor leden op de website: Met je lidnummer (als gebruikersnaam) en postcode (als wachtwoord)   Na inloggen heb je toegang tot: ·          de landelijke Voor Ledenpagina ·          de Voor Ledenpagina van elke provinciale website ·          de Voor Ledenpagina van jouw eigen afdeling                                                                                                                                                                                    10