Wanneer
12 maart 2024 - 10:00
tot
12 maart 2024 - 10:00
Waar
Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden
Prijs
€ 30,00
Ledenprijs
€ 30,00

Lêzingen Fryske Akademy, dinsdag 12 maart

educatief, informatief, lezing

Fryske Akademy Lêzingen 2023 – 2024

In november start het 64e jaar met Akademylêzingen; lezingen met actuele en maatschappelijke onderwerpen. De serie bestaat uit 3 dagen fan 10.00 -15.30 uur, met ‘s morgens en ‘s middags een lezing op 2 locaties: de Koperen Tún in Leeuwarden en ’t Haske in Joure.

De data en lezingen:

Dinsdag 21 november 2023: Cybercrime

1. Sander Ebbers, promovendus oan NHL Stenden en het Cyber Science Center: ‘Hoe kun je als burger jezelf weerbaarder maken tegen cybercrime’.

2. Anne-Goaitske Breteler, auteur: ‘De laatste dagen van de dorpsgek, geastlike sûnens op it plattelân’.

Vrijdag 19 januari 2024 Klimaatdebat

1. Jurgen Tiekstra, onderzoeksjournalist: ‘Waarom het klimaatdebat voor ons allemáál een lachspiegel is’.

2. Herman van Vliet: ‘Politiek gewin gaat door de maag. Betekenis van voedsel en drank aan het Friese stadhouderlijk hof in de 17e en 18e eeuw’.

Dinsdag 12 maart 2024 Keunst

1. Michiel Galama, landschapsschilder/beeldend kunstenaar en docent beeldende vakken: ‘Kijken naar kunst’.

2. Janneke Spoelstra, leksikograaf bij de Fryske Akademy en auteur: ‘Wat it is om Frysk en frou en dichter te wêzen. Ynterviews mei froulju dy’t nei 1987 ien of mear Frysktalige dichtbondels publisearren’.