Handwerkgroep
Elke 4e dinsdag, van sept./april
Bridge
1x in de 14 dagen
Opera cursus
4 zaterdagochtenden
Museumgroepen
Twee groepen
Fietsgroep
De Doortrappers
Kunstgeschied.
Cursus 2020
Reiscommissie
Info en verslagen
Filmclubs
Dinsdag/donderdag
Tuinclubs
Fleur en Flora
Lunchgroepen
Eerste en tweede
Lees/gespreks
Groep/club