Kerstviering

Cafézaal en kerk “De Stompetoren” te Aartswoud.

Begin december ontvingen alle leden een prachtige uitnodiging voor ons kerstfeest.
Traditiegetrouw werd deze gehouden in café ‘De Stompe Toren’ waar Riet de zaal wederom prachtig versierd had. 
Wij mochten 52 leden van onze vereniging verwelkomen. 
Het was een gezellige bijeenkomst, wij begonnen met een drankje.
Lineke de voorzitter, heette een ieder van harte welkom en Emmy las een kerstverhaal voor.
In de tussentijd had Riet i.s.m. Gusta, een prachtig maar vooral smaakvol buffet neergezet waar een ieder van heeft genoten.

Na de koffie/thee met bonbons gingen we naar de Ned. Hervormde Kerk. Deze was geheel in kerstsfeer, wij mochten genieten van het Gospelkoor ‘Get Together’. Het koor bestond uit 32 leden en verzorgden voor ons een muzikaal optreden met prachtige kerstliederen dat wij gezamenlijk afsloten met het bekende lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ een sfeervolle samenzang.

Omstreeks 10.00 uur bedankte Lineke het koor en dirigent voor hun optreden en mochten alle koorleden een kaars in ontvangst nemen.
De leden werden bedankt voor hun aanwezigheid en een ieder ging met een kerstgevoel naar huis.