De Bond van Plattelandsvrouwen Fryslân is op30 mei 1919 opgericht en in 1939 onderdeel geworden van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu.

In 2023 zijn er 45 afdelingen en 3035 leden.

Naast de afdelingsactiviteiten worden provinciale activiteiten georganiseerd door commissies en werkgroepen:

Commissie Cultuur, Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen en de Commissie Reizen.

Daarnaast is er een Servicepunt met een Organisatiebureau en een Serviceteam.

Vertegenwoordigingen in de Fryske Akademy en de Fryske Rie.


Contactgegevens

bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com