Wanneer
6 april 2024 - 13:00
tot
15 april 2024 - 13:00
Ledenprijs
voor koffie en thee

Kuier rûn it doarp

ontmoeting, sportief/beweging

Kuier rûn it doarp in 2024

De routes zijn zo’n 10 km en er wordt gewandeld in 2 groepen: op de eerste zaterdag van de maand en de derde maandag van de maand. De start is steeds om 13.00 uur en de finish tussen 15.00 en 16.00 uur. Voor het vertrek drinken we nog iets. Tenzij anders is aangegeven, is aan- of afmelden niet nodig: we weten de grootte van de groepen en koffie en thee is er in elk café of theetuin. De kosten van deze wandelingen, met uitzondering van de laatste, zijn nihil; iedereen betaalt zijn eigen consumpties ter plaatse. Nieuwe deelneemsters zijn van harte welkom! Na melding bij Harma Heeringa via het mailadres: harmaheeringa@gmail.com krijg je voortaan ook de mailing voor de eerstkomende wandeling. Of bel 0620690153