De Bond van Plattelandsvrouwen Fryslân is op 30 mei 1919 opgericht en in 1939 onderdeel geworden van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu.

In 2024 zijn er 37 afdelingen en 2350 leden.

Naast de afdelingsactiviteiten worden provinciale activiteiten georganiseerd door commissies en werkgroepen:

Commissie Cultuur, Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen en de Commissie Reizen.

Daarnaast is er een Servicepunt met een Organisatiebureau en een Serviceteam.

Vertegenwoordigingen in de Fryske Akademy en de Fryske Rie.


Contactgegevens

bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.comNieuws

60 jaar Tryater in 2025
www.tryater.nl/deel-je-herinnering/ Tryater vraagt zestig herinneringen uit zestig jaar. Het Friese theatergezelschap Tryater viert in 2025 zijn zestigjarig bestaan. Dat...
Lees meer

Ervaringsverhalen

Pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid, geschreven en gespeeld door Froukje Reitsema en Margriet Kemper Meer informatie: frgreitsema@gmail.com of kijk in de sprekerslijst
Elkaars andere

Vrijwilligersvacatures

Redactielid Fryslân Magazine Vrouwen van Nu

Wie vindt het leuk, om Fryske leden te leren kennen door eens een interview met actieve leden te houden en mag graag stukjes schrijven? 

We zijn op zoek naar een nieuw redactielid!

Vier keer per jaar komt het Magazine van Vrouwen van Nu uit, met naast landelijk nieuws, ook nieuws uit de provincies.

De provinciale katernen hoeven niet meer zelf opgemaakt te worden, maar teksten en foto's kunnen aangeleverd worden aan de landelijke redactie.

Neem voor meer informatie contact op met: vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com of meld je aan bij: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com