Provinciaal bestuur

Vrouwen van Nu Fryslân is één van de 10 provinciale afdelingen van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu.

Administratie

E.  bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com

BESTUUR

Buiten Bestuur:

------------------------------------------

Publiciteitsmateriaal
Afdelingen en Commissies, die publiciteitsmateriaal willen lenen, kunnen hiervoor een mail sturen naar;
bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

PROVINCIAAL BESTUUR

Het Provinciaal Bestuur (PB) is de schakel tussen het landelijk bestuur en afdelingen. Zij voert het landelijk en provincaal beleid van de vereniging uit en informeert en ondersteunt de afdelingen.

PROVINCIAAL KADER

Naast het Provinciaal Bestuur (PB) zijn actief:
commissies, webmaster, redactie, Facebook, archief, Kuperusfonds en de Vrouwen van Nu-winkel.
Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het PB en kunnen op hun beurt werkgroepen aansturen voor het organiseren van activiteiten.

De volgende commissies zijn actief:

  • Servicepunt
  • Commissie Cultuur
  • Commissie Reizen Fryslân
  • Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân 

De Vrouwen van Nu Fryslân wil een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor haar leden, nu en in de toekomst. Doordat interesses van mensen veranderen zal de organisatie flexibeler moeten worden, waarbij leden de mogelijkheid krijgen te werken rond de door hen gewenste thema’s. Een gedifferentieerd aanbod binnen de afdeling, waarbij de leden meer kunnen “shoppen en netwerken”, zal naast de bestaande activiteiten ontwikkeld moeten worden.