Het lidmaatschap

geeft recht op:

  • deelname aan activiteiten / bijeenkomsten van de plaatselijke afdeling(en)
  • vier keer per jaar het landelijke magazine Vrouwen van Nu, met o.a. nieuws van de Friese Vrouwen van Nu
  • deelname aan provinciale cursussen/ bijeenkomsten
  • deelname aan landelijke activiteiten
  • kortingen met de ledenpas
  • op maat georganiseerde reizen voor leden

Aanmelding via een lokale afdeling of digitaal via de landelijke website: www.vrouwenvannu.nl

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50.  

-----------------------------------------------------------------

Activiteiten

Het programma van de activiteiten vertoont een breed scala van lezingen, excursies, workshops, cursussen en functiegerichte trainingen. Daarnaast zijn er vooral plaatselijk tal van interessegroepen actief. Tuinclubs, fietsclubs, literaire clubs zijn hier voorbeelden van.

Het landelijk bestuur van de Vrouwen van Nu nodigt de afdelingen uit zich te verdiepen in onderwerpen over de eigen leefomgeving. In 2022 staat landelijk het thema “De kunst van bewegen" hoog op de agenda.


Meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com