Handwerkexpositie 2023

Woensdag 29 en donderdag 30 maart 2023 in

It Dielshûs, Het Bosk 41, 8731 BK te Wommels

Thema voor de expositie is: 2022/2023 : “de kunst van bewegen”

Inleveren voor handwerkexpositie:

Dinsdag 28 maart 2023, alleen ’s morgens 9.00 uur tot 11.00 uur in It Dielshûs te Wommels.

Niet-leden, die een cursus volgen, kunnen voor de expositie werk van de cursus inleveren voor de tentoonstelling. DIT IS EENMALIG

Niet-leden van een handwerkgroep kunnen geen werk inleveren voor de expositie.

Mailadres: chtw1949@gmail.com