Welkom bij de Vrouwen van Nu Fryslân

De provinciale afdeling Vrouwen van Nu Fryslân bestaat al meer dan 100 jaar.

Ons jaarthema voor 2022 is: De kunst van bewegen

Onze vereniging

- is een moderne, levendige organisatie,
- telt ruim 3400 leden,
- kortom een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen uit
  de stad of van het platteland.

Vrouwen van Nu

is in Fryslân de grootste organisatie van vrouwen, die in stand wordt gehouden door actieve leden, gericht op:

- verbreding van persoonlijke interesses
- ontplooiing van talenten en creativiteit
- een actieve opstelling in de eigen leefomgeving.

Vrouwen van Nu Fryslân

  -  stimuleert en ondersteunt vrouwen
  -  eigen wensen en initiatieven te realiseren
  -  zich te verdiepen in actuele maatschappelijke  
     onderwerpen.

Het lidmaatschap opent de weg naar nieuwe contacten en persoonlijke ontwikkeling door deelname aan plaatselijke, provinciale en landelijke activiteiten.

Met 49 plaatselijke afdelingen is Vrouwen van Nu Fryslân een provinciale afdeling van en onderdeel van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse cursussen, trainingen, workshops en andere bijeenkomsten voor leden binnen onze provincie.

Contact via e-mail:
kantoor: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com