Wandelgroep Rûntsje om 'e tsjerke

Wandelgroep  Vrouwen van Nu ‘Rûntsje om ‘e tsjerke’
wandelt door Fryslân.

In het nieuwe wandelseizoen 2023 lopen wij weer rondjes van ± 20 km. Deze rondjes worden door de wandelvrouwen zelf uitgezet. Dat zijn soms verrassende wandelingen.

We lopen in twee wandelgroepen, op de eerste donderdag en op de tweede zaterdag van de maand. De start is in februari en we lopen door tot in november.

We kunnen voor de wandelingen op zaterdag nog enkele nieuwe wandelaars verwelkomen. Als het mogelijk is, kan er van dag worden gewisseld. Voor info kun je terecht bij Rennie Kramer: rennievandenakker@gmail.com

De wandelvrouwen die al zijn aangemeld hoeven niks te doen; dit geldt alleen voor nieuwe wandelvrouwen. Opgave: LET  OP: dit kan alleen voor de zaterdag, liefst per mail bij Nel Herder: nel.herder@gmail.com, onder vermelding van:

Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Geef ook door of er rekening gehouden moet worden met een dieet!!

De kosten zijn € 25,00; te betalen op reknr. NL56RABO0370642449 t.n.v. Vrouwen van Nu + lidmaatschapsnummer, onder vermelding van je naam, wandelvrouwen van Nu 2022.

Na betaling is opgave geldig.

De wandelcommissie