SERVICEPUNT

SERVICEPUNT Vrouwen van Nu Fryslân

Trainingen

Leden, die de ledenadministratie van de afdeling beheren  kunnen zich opgeven voor een Portal training bij het Servicepunt, Rita Plantenga, zowel via de mail: vvnf.servicepunt@gmail.com

als telefonisch: 0518 85 03 53. Ook voor vragen betreffende de Portal kan men hier terecht.

Ook suggesties en aanvragen voor cursussen of workshops kunnen bij Servicepunt worden ingediend.

---------------------------------------------------------------

Servicepunt

Het Servicepunt valt onder het provinciaal bestuur (PB) en bestaat uit twee onderdelen:

1. Organisatiebureau (OrG.)

  • Zowel afdelingen en hun leden, als het provinciaal kader kunnen voor hulpvragen terecht bij het OrG. Het OrG. brengt daadwerkelijk vraag en aanbod bij elkaar.
  • Het OrG. coördineert aanvragen over cursussen.
  • Het OrG. is tevens helpdesk voor vragen over de portal.

2. Serviceteam

Het Serviceteam verleent ondersteuning op maat aan afdelingsbesturen en leden van afdelingen. Coach/ondersteuner: Harma Heeringa. Contact via het Servicepunt.


Heb je als afdeling, groep of individueel lid een plan of wens op het gebied van scholing, training, ondersteuning en/of verdieping, maar weet je niet wie je hiervoor uit moet nodigen, hoe je dit moet organiseren of kunt bekostigen? Neem dan contact op met het Servicepunt en we proberen het in overleg te regelen!

Contactpersoon van het Servicepunt is:
​Rita Plantenga

tel: 0518 85 03 53

e-mail: vvnf.servicepunt@gmail.com