De afdelingen van Vrouwen van Nu Fryslân

Vrouwen van Nu Fryslân heeft 49 plaatselijke afdelingen, elk met een eigen bestuur. Dit bestuur wordt gekozen uit leden van de afdeling.

De afdelingen:

Ameland, Appelscha, Baarderadeel, Bakkeveen, Burgum, De Knipe, Dokkum, Dongeradeel, Doniawerstal, Drachten, Drachtstercompagnie, Eastermar, Feanwâlden, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Gaasterland, Gersloot, Giekerk, Gorredijk, Goutum-Teerns-Hempens, Houtigehage, Hurdegaryp, IJIst, Joure, Koudum, Langezwaag, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemmer, Lemsterland, Lippenhuizen, Menameradiel, Oosterwolde, Reduzum e.o., Rottevalle, Sneek, Surhuisterveen e.o., Terschelling, Twijzel, Tytsjerk, Ureterp, Utingeradeel, Wolvega, Workum.

AFDELINGEN

Iedere afdeling heeft een eigen bestuur. Dit bestuur wordt gekozen uit Ieden van de afdeling. Het afdelingsbestuur en leden die een functie vervullen binnen de afdeling, vormen samen het afdelingskader of coördinatieteam.

De plaatselijke afdelingen organiseren themabijeenkomsten, cursussen en uitstapjes, waarbij een goede sfeer en gezelligheid vanzelfsprekend zijn.

Er zijn interessegroepjes op het gebied van tuinieren, fietsen, zwemmen, zingen, bridgen, literatuur, schilderen, handwerken (o.a. quilten), cultuur, samen koken en samen eten.

Leden en afdelingsbestuursleden hebben de mogelijkheid deel te nemen aan provinciale cursussen en trainingen. Wensen op dit gebied kunnen altijd kenbaar gemaakt worden aan de provinciale commissies.
Ook worden er binnen- en buitenlandse reizen georganiseerd, waarbij contacten met andere vrouwen centraal staan.

Ieder lid kan ook landelijk deelnemen aan studiebijeenkomsten en trainingen.