Commissie Cultuur

Wat valt onder de Commissie Cultuur?

Kunst en cultuur: schilderen, literaire clubs, sporten als wandelen Rûntsje om ‘e Tsjerke (20 km), Kuier rûn it Doarp (10 km), Nordic Walking (10 km) en ook de tennisdag, fietsdag en bridgedrive.
Daarnaast: Filosofie, TOP-dag, 8 maart vrouwendag en de tuindag.

Mailadres van de commissie: vvnf.cultuur@gmail.com

Kortom de Commissie Cultuur ontwikkelt, stimuleert en coördineert allerlei provinciale activiteiten van Vrouwen van Nu Fryslân. Zij ondersteunt werkgroepen en commissies bij het organiseren en speelt in op signalen en vragen van leden. Afdelingen ontvangen voor het organiseren van een provinciale activiteit een financiële bijdrage.

Opgave voor activiteiten bij voorkeur per mail:
vvnf.servicepunt@gmail.com
met vermelding van activiteit, naam, lidmaatschapsnummer, adres, afdeling en telefoonnummer.
De opgave dient te worden bevestigd door overmaking van de genoemde kosten op rekeningnummer NL56 RABO 0370 6424 49 ten name van BvPF, Vrouwen van Nu, met vermelding van activiteit, afdeling, naam en lidmaatschapsnummer