AV Vrouwen van Nu Fryslân

Datum: 
donderdag 20 april 2023 19:30
Locatie: 
Heerenveen
Beschrijving: 

Jaarvergadering Vrouwen van Nu Fryslân

Locatie: 'Hof van de Koning'  Prinsenweg 1 Heerenveen

Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Spreekster na het officiële deel: Nienke Slump, Vrouwen van Nu Verschilmaker 2022.

Opgave voor de Algemene Vergadering graag vóór 10 april op het bureau van Vrouwen van Nu Fryslân: e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com of telefonisch bij Marja Sterk: 06 319 431 30

Op de agenda staat, naast de presentaties van de jaarverslagen en de financiën, de toekomst van de BvPF, Vrouwen van Nu.

Het landelijk bestuur is, in samenwerking met interim-directeur Erica van Engel, bezig met de uitwerking van het toekomstscenario ‘Vooruit!’, waarop het nieuwe meerjarenbeleidsplan gebaseerd zal worden. De vertegenwoordiging en coördinatie van de provinciale en lokale afdelingen binnen de vereniging worden hierin meegenomen.

Op 18 april worden in de Ledenraadsvergadering dit toekomstscenario en het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd, zodat wij deze mee kunnen nemen in de algemene vergadering.