In Zeeland zijn 13 afdelingen actief. Dit houdt in dat bijna 900 vrouwen lid zijn. De afdelingen zijn verdeeld over de hele provincie. Naast o.a. ontspanning, educatie, ontmoeten, sportief en cultureel zijn de Vrouwen van Nu in Zeeland ook maatschappelijk betrokken.

Het Pfasteam heeft het Zeeuws compliment ontvangen.
Uw werkgroep zet zich belangeloos in om de Pfas problematiek op de kaart te zetten en te behouden. U informeert Zeeuwse bewoners en andere afdelingen van Vrouwen van Nu heel concreet met dagelijkse voorbeeldenover de nadelige gevolgen van Pfas waardoor deze boodschap wijd verspreid wordt. Ook trekt u aan de bel bij betrokken instanties. Als Provincie geven we uw werkgroep een compliment omdat door uw betrokkenheid de Pfas problematiek nog nadrukkelijker op de kaart gezet wordt en het pleidooi van de Provincie om het aan te pakken onderstreept.
Daarom verdient de werkgroep Pfas van de Vrouwen van Nu een Zeeuws compliment.
Hoogachtend namens de provincie Zeeland Drs. J.J.M. Polman, Commissaris van de Koning

Het Pfas-team van de Vrouwen van Nu is kritisch maatschappelijk betrokken. We richten ons op voorlichting over Pfas (waar, hoe, wat) en we zijn geen actiegroep.
We zijn ook zeer blij met de publicaties op Facebook van @Tegengif, die feitelijke informatie publiceren over producten die Pfas bevatten en alternatieven aanreiken. Naar ons oordeel moeten niet de juristen van bedrijven maar de productontwikkelaars aan de slag!! Steek het geld niet in het afkopen van risico’s maar in het ontwikkelen van verantwoorde producten. De werkgroep #Pfas is ontstaan in Zeeland. De #Schelde stroomt immers dwars door ons gebied. En diezelfde #Schelde wordt intensief benut voor lozingen; een zwaar verontreinigde waterstroom in een prachtig natuurlandschap. Uiteraard zijn er meer plekken waar verontreinigingen bestaan. En naarmate we ons langer in dit onderwerp verdiepen, zien we niet alleen nationaal maar ook internationaal veel vervuilde locaties op de Pfas-kaart. Wij houden onze inzet dicht bij huis. Immers daar maken we een verschil door: #bestuurders/#beleidsmakers te attenderen op hun verantwoordelijkheid en om #bedrijven uit te dagen hun aanpassing van #productieprocessen versneld te wijzigen. Aanpassingen die direct voorkomen dat Pfas in de natuur terecht komt en bij voorkeur niet meer geproduceerd worden. Eenmaal in een stromingsgebied blijft deze giftige stof immers voor altijd in ons milieu. En dat willen we met een gedeelde inzet voorkomen. Onze nieuwe generaties zijn er u dankbaar voor!


Contactgegevens

06-10252864

vrouwenvannuzeeland@gmail.comAfdelingen