40 jaar

Onze afdeling De Bilt/Bilthoven van Vrouwen van Nu vierde in september het 40-jarig bestaan. Met onze leden zijn we een dag naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest geweest. In oktober hebben we teruggeblikt op dit 40-jarig bestaan.

 Hoe is onze afdeling tot stand gekomen?

Vóór 1979 was een dertigtal dames uit De Bilt, Bilthoven en omstreken lid van de afdeling Utrecht (stad).Men dacht toen dat dat aantal een goede basis zou kunnen zijn voor een zelfstandige afdeling. Twee van deze leden, plus een lid van het provinciaal bestuur van de, toen nog, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in de provincie Utrecht, gingen hiermee aan de slag! Een enquête werd gehouden onder deze dertig leden en daar kwam uit dat men positief was over een eigen afdeling. Zodoende vond  op 11 september 1979 de oprichtingsbijeenkomst in het H.F. Witte Centrum in De Bilt plaats. Er meldden zich die avond 26 nieuwe leden aan, dus begon onze afdeling met 56 leden.

Hierna zijn er vele nieuwe leden bijgekomen en ook leden afgegaan. Momenteel tellen we nog 59 leden.

Er is in deze veertig jaar veel veranderd! Binnen de afdeling, de provincie en de landelijke organisatie zijn ontwikkelingen geweest. We zijn meegegaan met de veranderingen en eisen van deze tijd. 

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen kreeg een naamswijziging, het werd NBvP, Vrouwen van Nu en in 2012 de naam Vrouwen van Nu.

Er werd hierbij een totaal nieuwe ‘huisstijl’ geïntroduceerd.

Ook een landelijke website werd gelanceerd waarin de provincies en de afdelingen een eigen plek kregen, zo ook onze afdeling. Nu kunnen we digitaal ons nieuws brengen via www.vrouwenvannu.nl Kijk maar eens  op deze website, wij zijn sinds 1 januari 2019 te vinden onder de provincie Gelderland.

En de digitalisering gaat nog steeds verder. Dit jaar hebben we een nieuw ledenportal gekregen. Ook onze correspondentie en nieuwsverspreiding is voor een groot deel gedigitaliseerd.

We hebben in ons 40-jarig bestaan veel geleerd, gezien, gedaan en meebeleefd, kunnen met recht zeggen dat we VROUWEN VAN NU zijn. De ontwikkelingen gaan door, zodat er voor onze afdeling ook nog genoeg te doen blijft. We gaan ervoor! Op naar het volgende lustrum!

Lijkt het u leuk om mee te doen, komt u eens kijken op een van onze afdelingsavonden. Na verschillende zalen in de gemeente De Bilt, vinden onze bijeenkomsten weer plaats in het W.F. Wittecentrum.