Bets Sturris

Als blijk van waardering voor haar tomeloze inzet voor de VVN heeft Bets Sturris bij het afscheid van de afd St. Maartensdijk het speldje met Zeeuws Knoopje opgespeld gekregenZe is 26 jaar vz geweest van Sint Maartensdijk. Ze is als vz buitengewoon actief geweest. Foto's