Vacaturebank

Vrouwen van Nu Fryslân heeft verschillende vacatures

 • Wil je jezelf ontplooien?
 •  Zoek je uitdaging, zoek je bredere sociale contacten?
 • Heb je zin om je ergens voor in te zetten?

Bij Vrouwen van Nu kan dat allemaal!

 • Voor iedere vacature geldt: je doet het niet alleen!
 • Bij de Vrouwen van Nu gaan we uit van de 'Kracht van Samen'
 • Je krijgt ook de mogelijkheid om cursussen te volgen.
 • Zo ontwikkel jij jezelf en verrijk je je eigen leefomgeving.
 • Uiteraard worden je onkosten vergoed.

---------------------------------------------------------

Vacatures provinciaal bestuur:

Het provinciaal bestuur zoekt een nieuwe SECRETARIS!
Wie wil na 7 actieve jaren het stokje van het secretariaat overnemen van Lieske van den Bos?
Ben jij als Vrouw van Nu op zoek naar een nieuwe uitdaging, heb je ideeën over hoe we als Vrouwen van Nu de leefomgeving kunnen versterken en ons kunnen
richten op de toekomst?
We zijn op zoek naar een vrouw die:

 • vaardig is met de computer
 • taalvaardig is
 • goed kan samenwerken
 • openstaat voor nieuwe ontwikkelingen
 • creatief is
 • bestuurservaring heeft

Je doet het niet alleen, maar met elkaar!
Heb je interesse? Stuur dan een mail met jouw motivatie naar
e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com
 

PENNINGMEESTER: (eventueel buiten bestuur)

Voor het provinciaal bestuur zijn we op zoek naar een vrouw (of man!), die goed is in cijfers, dit als een uitdaging ziet en deze taak voor onze vereniging wil invullen. 

De provinciaal penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financieel beleid en regelt alle financiële zaken van de provinciale afdeling.

Gewenste kwaliteiten:

 • kennis van en ervaring met financieel beheer
 • accuraat
 • integer
 • samenwerker die besluiten durft te nemen
 • positief kritische instelling
 • open houding tegenover (organisatie) verandering en vernieuwing

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail met jouw motivatie naar  bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aaltje Pen, penningmeester buiten bestuur, tel. 0514 54 12 72

----------------------------------------------------------

Commissie Reizen Fryslân:

De commissie Reizen Fryslân zoekt een enthousiast commissielid.

De commissie organiseert jaarlijks drie reizen met een actief dan wel cultuurhistorisch karakter, zowel in Europa als in Nederland.

We zoeken een vrouw:

     o met bestuurlijke ervaring

     o die voldoende tijd heeft

     o computervaardigheden beheerst

     o de Engelse taal beheerst

Wij bieden:

 • samenwerking binnen een geïnspireerd team
 • mooie reiservaringen waarbij je zelf ook reizen begeleidt
 • vergoeding van je onkosten
 • weet je iets van financiën of spreek je ietsje Duits en/of Frans dat is dan mooi meegenomen.

Heb je interesse? Stuur dan een mail met je sollicitatiebrief en CV naar Siepie van der Leij, secretaris  email: siepie@daamvanderleij.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Siepie van der Leij, tel.0517233460 

Fokje Boersma, voorzitter, tel. 06 22 81 99 20 of 0511 46 38 18

-------------------------------------------------------

Commissie Cultuur

Door het overstappen van een lid van de Commissie Cultuur naar het provinciaal bestuur, zoekt deze commissie een nieuw lid.

De Commissie Cultuur heeft tot taak:

 • begeleiding bij het oprichten van werkgroepen en de werkzaamheden/activiteiten van deze groepen
 • culturele initiatieven en activiteiten van de interessegroepen stimuleren, coördineren en begeleiden
 • inspelen op ideeën van afdelingen en leden

Door het jaar heen worden verschillende provinciale activiteiten geïnitieerd en georganiseerd i.s.m. afdelingen en werkgroepen, zoals de fietsdag, buitenschilderdag, tennisdag, TOP-dag, lezingen en cursussen filosofie.

Wie kijkt er uit naar meer provinciale contacten en lijkt het leuk om voor geïnteresseerde leden activiteiten te organiseren? Stuur dan een mail met je sollicitatiebrief en CV naar: vvnf.cultuur@gmail.com

of neem dan contact op met Maartje van der Bijl, voorzitter van de Commissie Cultuur

e: vdbijlvak@ziggo.nl / t: 0561 42 18 33

---------------------------------------------------------